AL-TEL Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń
ul. Polna 7 , 86-031 Osielsko
Telefon: +48 601 633 791
Email: jerzy.urbanski@al-tel.pl

Konserwacje

Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Szczegółowa konserwacja pozwala utrzymać je w dobrym stanie technicznym, co w bezpośredni sposób wpływa na niezawodność całej instalacji i zapobiega ewentualnym usterkom czy uszkodzeniom. Umowa na konserwację jest także istotnym aspektem z punktu widzenia ubezpieczyciela.

Brak sprawdzenia poprawności działania systemów może być tragiczny w skutkach. Często dopiero w sytuacji włamania i kradzieży okazuje się, że system, który miał nas przed tym uchronić, nie zadziałał z powodu niewykrytej wcześniej awarii. Dlatego tak ważna jest stała współpraca z firmą, która zapewni profesjonalne usługi mające na celu utrzymanie instalacji w doskonałej kondycji.

Wykonujemy prace konserwacyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą. Nasze usługi obejmują między innymi:

  1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
  2. sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie;
  3. sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich;
  4. sprawdzenie poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych, w tym pomiary pojemności akumulatorów;
  5. sprawdzenie poprawności działania urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z zainteresowaną stacje monitorowania;
  6. sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego;
  7. odnotowanie w „REJESTRZE napraw i konserwacji” każdej zauważonej nieprawidłowości;
  8. usunięcie ewentualnych usterek i wymianę zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Powyższe usługi nie wyczerpują naszej oferty w zakresie konserwacji systemów bezpieczeństwa – aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.