AL-TEL Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń
ul. Polna 7 , 86-031 Osielsko
Telefon: +48 601 633 791
Email: jerzy.urbanski@al-tel.pl

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Jednym z podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo użytkownikom różnego typu obiektów są dźwiękowe systemy ostrzegawcze (w skrócie DSO). Służą one do rozgłaszania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych oraz sygnałów, które nadawane są przez obsługę obiektu lub automatycznie w sytuacjach zagrożenia. Stosowanie się do zaleceń płynących przez megafon powoduje, że ewakuacja przebiega o wiele szybciej i sprawniej. Dlatego też systemy te są instalowane w szczególności tam, gdzie występują duże skupiska ludzi – obligatoryjnie w takich miejscach jak:

  • obiekty handlowe i wystawowe (mające określoną powierzchnię)
  • kina, teatry, sale widowiskowe i lokale gastronomiczne (mające określoną liczbę miejsc)
  • placówki medyczne (mające określoną liczbę łóżek)
  • budynki użyteczności publicznej
  • dworce, porty, stacje metra
  • obiekty zamieszkania zbiorowego (mające określoną liczbę miejsc noclegowych)
  • garaże podziemne

Należy także pamiętać o tym, że system nagłośnieniowy przed zakwalifikowaniem go jako DSO musi wcześniej uzyskać odpowiednie certyfikaty i świadectwo dopuszczenia.

Firma AL-TEL zajmuje się instalacją DSO marki Bosch. Oparte są one na nowoczesnych mikrofonach oraz głośnikach, których zadaniem jest przekazywanie odpowiednich sygnałów dźwiękowych i zrozumiałych komunikatów. Instalowane przez nas systemy są dobierane do specyfiki i układu obiektu, uwzględniając jego wielkość czy liczbę przebywających na jego terenie osób. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie.